98/361/EY: Komission päätös, tehty 18 päivänä toukokuuta 1998, tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion ja virusperäisen verenvuotoseptikemian osalta hyväksyttyjen Espanjan alueiden luettelosta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1342) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)