Enako plačilo za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. maja 2012 s priporočili Komisiji o uporabi načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske (2011/2285(INI))