Gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke of gelijkwaardige arbeid Resolutie van het Europees Parlement van 24 mei 2012 met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke of gelijkwaardige arbeid (2011/2285(INI))#BIJLAGE