Vienodas užmokestis abiejų lyčių darbuotojams už vienodą ar vienodos vertės darbą 2012 m. gegužės 24 d. Europos Parlamento rezoliucija su rekomendacijomis Komisijai dėl principo už vienodą ar vienodos vertės darbą abiejų lyčių darbuotojams mokėti vienodą užmokestį taikymo (2011/2285(INI))