ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 1233/98 του Joan COLOM I NAVAL προς την Επ τροπή. Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του 1996 και 1997 στην Καταλωνία