Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/442 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587 w celu określenia wymogu, zgodnie z którym ceny mają odzwierciedlać istniejące warunki rynkowe, oraz w celu zaktualizowania i skorygowania niektórych przepisów (Tekst mający znaczenie dla EOG.)