Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3517/92 της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 1992 για τις εισαγωγές ορισμένων μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα μανιτάρια που κατάγονται από την Πολωνία και τη Νότια Κορέα και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2943/92