Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2020 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a jejich ochraně (08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE))