Дело C-16/10: Решение на Съда (трети състав) от 17 февруари 2011 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Обединеното кралство) — The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd/Office of Communications, British Telecommunications plc (Сближаване на законодателствата — Далекосъобщения — Мрежи и услуги — Директива 2002/22/ЕО — Определяне на предприятия за предоставяне на универсалната услуга — Налагане на специфични задължения на определеното предприятие — Телефонни справочни услуги и указатели)