Държавна помощ — Германия — Държавна помощ SA.48580 (2017/FC) — Предполагаема помощ за WestSpiel — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (текст от значение за ЕИП)