Skriftlig fråga E-3511/07 från Georgios Papastamkos (PPE-DE) till kommissionen. Skydd av EU:s geografiska beteckningar på global nivå