Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1202 (2019. gada 12. jūlijs) par saskaņotajiem standartiem, kuri attiecas uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē, un izstrādāti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/34/ES īstenošanas vajadzībām