Europaparlamentets beslut (EU) 2016/1494 av den 28 april 2016 om avslutande av räkenskaperna för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2014