Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/50 z 11. januára 2018, ktorým sa dvestoosemdesiatykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida$