Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om godkännande av Portugals uppdaterade makroekonomiska anpassningsprogram