Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot goedkeuring van de actualisering van het macro-economische aanpassingsprogramma van Portugal