Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o odobrenju ažuriranog programa makroekonomske prilagodbe za Portugal