Skriftlig forespørgsel E-5077/09 af Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) til Kommissionen. Lissabontraktaten og tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet