Písemný dotaz E-009835/11 Corina Creţu (S&D) Komisi. Zranitelnost afrických zemí vůči škodlivým vnějším vlivům