Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9783 – EQT/OMERS/DGF/INEXIO) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2020/C 116/10