Kommissionens forordning (EF) nr. 1533/1999 af 13. juli 1999 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 47. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1574/98