Sammanfattning av aktuella anbud, publicerade i Tillägg till Europeiska gemenskapernas officiella tidning, som finansieras av Europeiska gemenskapen genom Europeiska utvecklingsfondens (EDF) eller Europeiska gemenskapernas budget (vecka: 19-24 augusti 1996)