Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/25/ES z dne 16. junija 1994 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi s plovili za rekreacijo (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije) Besedilo velja za EGP