Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 65/2016 van 18 maart 2016 tot wijziging van Protocol 47 (inzake de opheffing van de technische belemmeringen voor het handelsverkeer in wijn) bij de EER-overeenkomst [2017/1895]