Kendelse afsagt af Rettens præsident den 24. juni 2020.