SPØRGSMÅL nr. 67 (H-0458/94) af Gerard COLLINS til Kommissionen. Leader