Zadeva T-763/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. julija 2019 – Sony Optiarc in Sony Optiarc America/Komisija (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg pogonov za optične diske — Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP — Tajni sporazumi glede razpisov za pogone za optične diske za prenosne računalnike in namizne računalnike — Kršitev na podlagi cilja — Pravica do obrambe — Obveznost obrazložitve — Načelo dobrega upravljanja — Globe — Enotna in trajajoča kršitev — Smernice iz leta 2006 o načinu določanja glob)