T-763/15. sz. ügy: A Törvényszék 2019. július 12-i ítélete — Sony Optiarc és Sony Optiarc America kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az optikailemez-meghajtók piaca — Az EUMSZ 101. cikk és az EGT-megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — A hordozható számítógépekhez és irodai számítógépekhez való optikailemez-meghajtókra vonatkozó beszerzési eljárásokkal kapcsolatos összejátszásra irányuló megállapodások — Cél általi jogsértés — Védelemhez való jog — Indokolási kötelezettség — A megfelelő ügyintézés elve — Bírságok — Egységes és folyamatos jogsértés — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás”)