Zadeva C-308/20 P: Pritožba, ki jo je Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf vložila 9. julija 2020 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 13. maja 2020 v zadevi T-535/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino