Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1610 tas-7 ta' Settembru 2016 dwar il-pubblikazzjoni b'restrizzjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea tar-referenza tal-istandard armonizzat EN 13383–1: 2002 “Żrar oħxon: Parti 1: Speċifikazzjonijiet” f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)$