A Bizottság (EU) 2016/1610 határozata (2016. szeptember 7.) az EN 13383-1:2002 „Vízépítési terméskő. 1. rész: Műszaki előírás” című harmonizált szabvány hivatkozásának a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő, korlátozással ellátott közzétételéről (EGT-vonatkozású szöveg)$