Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1610 af 7. september 2016 om offentliggørelse, med en begrænsning, i Den Europæiske Unions Tidende af referencen for standard EN 13383-1:2002 »Tilslagsmaterialer — Vandbygningssten — Del 1: Specifikation« i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (EØS-relevant tekst)$