Besluit van de Raad van 6 mei 2020 tot vaststelling van het standpunt van de Raad betreffende het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 2020/C 152 I/01