Deċiżjoni tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2020 li tadotta l-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta’ baġit emendatorju Nru 3 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 2020/C 152 I/01