Решение на Съвета от 6 май 2020 година за приемане на позицията на Съвета по проект за коригиращ бюджет № 3 на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година 2020/C 152 I/01