Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/29 av den 13 januari 2016 om fastställande av en tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser inlämnade under perioden 4 januari–8 januari 2016 inom ramen för den tullkvot som öppnats genom förordning (EG) nr 969/2006 för majs