Tekniskt stöd (Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 273 av den 19.9.1996, s. 10)