Technische bijstand (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 273 van 19. 9. 1996, blz. 10)