EU:s åtgärder på området energi och klimatförändringar