Действия на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата