Skriftlig forespørgsel P-4335/09 af Ian Hudghton (Verts/ALE) til Kommissionen. Menneskerettigheder i Eritrea