2014 m. rugsėjo 25 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 188/2014, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo VI priedas (Socialinė apsauga) [2015/1256]