Решение № 1/2018 на Комитета по търговията от 13 декември 2018 година за изменение на допълнение 1 към приложение XIII към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Еквадор, Колумбия и Перу, от друга страна [2019/179]