Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1562 z dne 26. oktobra 2020 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2020/167 glede harmoniziranih standardov za nekatero radijsko opremo v zvezi z naprednimi sistemi za vodenje in kontrolo premikanja po zemlji, primarnimi nadzornimi radarji, radiodifuzijskimi zvočnimi sprejemniki, opremo za mednarodne mobilne telekomunikacije in fiksnimi radijskimi sistemi