Oikaistaan virallisessa lehdessä julkaistu tiedonanto asiassa T-86/17 (EUVL C 104, 3.4.2017)