Zadeva C-656/17 P: Pritožba, ki jo je Berliner Stadtwerke GmbH vložila 24. novembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 20. septembra 2017 v zadevi T-402/16, Berliner Stadtwerke GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino