Vec C-656/17 P: Odvolanie podané 24. novembra 2017: Berliner Stadtwerke GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 20. septembra 2017 vo veci T-402/16, Berliner Stadtwerke GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo