Zaak C-656/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 november 2017 door Berliner Stadtwerke GmbH tegen de beschikking van het Gerecht (Zevende kamer) van 20 september 2017 in zaak T-402/16, Berliner Stadtwerke GmbH/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie