Lieta C-656/17 P: Apelācijas sūdzība, ko 2017. gada 24. novembrī Berliner Stadtwerke GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2017. gada 20. septembra rīkojumu lietā T-402/16 Berliner Stadtwerke GmbH/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs