Predmet C-656/17 P: Žalba koju je 24. studenoga 2018. podnio Berliner Stadtwerke GmbH protiv rješenja Općeg suda (deseto vijeće) od 20. rujna 2018. u predmetu T- 402/16, Berliner Stadtwerke GmbH protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo